Sandra Jessurun is aangesloten bij de BATC, die weer onderdeel is van de CAM COOP, een nieuwe organisatie voor samenwerkende beroepsorganisaties.  Door deze aansluiting is voldaan om aan de eis om aan de Wet Kwaliteit en Klachten in de Gezondheids Zorg (Wkkgz) te voldoen.

"Als u onverhoopt onvrede heeft over de geboden diensten, heeft u het bespreekbaar gemaakt maar komt u er niet uit? Dan heeft u recht op bemiddeling van een onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris is deskundig en handelt onafhankelijk. Hij/zij bemiddelt tussen u en de zorgaanbieder om te komen tot een oplossing voor uw probleem. Binnen 6 weken (deze termijn kan met 4 weken verlengd worden op verzoek van de zorgaanbieder) dient de zorgaanbieder aan te geven wat zijn/haar oordeel is over de klacht."

Op de website https://www.camcoop.nl vindt u nadere informatie hierover.